Informacja

Pacjent loguje się do swojego konta, podając swój login oraz hasło.

Login to:
dla obywateli Polski jest to nr PESEL
dla obcokrajowców jest to adres e-mail

LOGIN:
HASŁO: