Wybierz placówkę, do której chcesz złozyc deklarację

Deklaracja składana do placówki:
Dane osobowe i adresowe
Nr mieszkania
-

Informacje o deklaracji
Deklaracja wyboru Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Deklaracja wyboru Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Deklaracja wyboru Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej